Wieland Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 80, C-14
00-175 Warszawa
Tel.: +48 22 6373105/ -06
Fax.:+48 22 6373107

Ewa Kwiatkowska

Wiesław Krużel

Jarosław Jaworski

Produkty Wielanda dostępne są w magazynie firmy Śląski Handel Metalami Sp. z o.o.

Magazyn i Biuro Bielsko-Biała

ul.Wypoczynkowa 34

43-382 Bielsko-Biała

Tel.: +48 33 3339083 / -85

Fax.:+48 33 3339088

www.slaskihandelmetalami.pl